Algemene voorwaarden

Op al onze producten en diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Het is belangrijk om deze goed door te nemen alvorens u een overeenkomst aangaat. U tekent namelijk met de overeenkomst tevens voor de algemene- en certificatievoorwaarden.

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden.

De volgende zaken komen daarin aan bod:

Overeenkomst

Geheimhouding en zorgvuldigheid

Verplichtingen van de klant

Uitvoering van de opdracht

Rapportage en certificatie

Publicaties

Betalingen en facturering

Aansprakelijkheid

Geschillen

Overmacht

Tussentijdse beëindiging

Duur van de overeenkomst