Persoonscertificering

Persoonscertificering

 

Proces

Eureka Certificatie is een betrouwbare en ervaren organisatie die personen certificeert conform ISO 17024:2012. Om te komen tot een persoonscertificaat moet men een theorie en praktijkexamen afleggen. Er wordt gekeken of een kandidaat over de juiste kennis en vaardigheden beschikt om werkzaamheden verantwoord en naar behoren te kunnen uitvoeren volgens de eindtermen van het betreffende vakbekwaamheidprofiel. Wanneer beide examens worden gehaald, ontvangt de kandidaat het persoonscertificaat van Eureka Certificatie. Een persoonscertificaat kent normaliter een geldigheidsduur van drie of vijf jaar. Daarna dient een kandidaat opnieuw gecertificeerd te worden om bekwaamheid te verifiëren.

 

Rolverdeling

Het proces voor persoonscertificatie kent een gezonde rolverdeling op basis van de principes uit de internationale norm ISO 17024 voor Persoonscertificatie. Eureka Certificatie vervult als verantwoordelijke de rol van Certificatie Instelling (onder toezicht van haar college ter bewaking van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid). Eureka Examens vervult tijdens het proces de rol als Examenorganisatie. Het theorie examen wordt namelijk afgenomen door Eureka Examens, zusterorganisatie van Eureka Certificatie. Lees hier meer informatie over het organiseren en afnemen van theorie examens door Eureka Examens. Overige rollen tijdens het proces zijn: Schema eigenaar, schemacommissie en examencommissie. Deze rollen worden hieronder nader toegelicht.

Schema eigenaar (Schemavoerder)
De organisatie die de inhoud bepaald of gaat bepalen voor de profielen, zal over het algemeen de rol van schema eigenaar vervullen. Dit is een formele status en kent verantwoordelijkheden als het toezicht houden op de Certificerende Instelling en het leiding geven aan de Schemacommissie. Zij zorgt tevens in samenwerking met Eureka Certificatie voor een omschrijving van het doel van de certificatie en de vereisten voor het behalen van een certificaat.

Schemacommissie
De vereisten waaraan een kandidaat moet voldoen (aantonen conformiteit) die het certificaat wil behalen, zijn vastgelegd in het Certificatieschema waarin verwezen wordt naar zogenaamde eindtermen (criteria). De eindtermen moeten concreet worden omschreven en geven weer waar de kandidaat minimaal aan moet voldoen. Om deze eindtermen vast te stellen dient er een schemacommissie te worden samengesteld. De schemacommissie borgt het maatschappelijke draagvlak en relevantie van de vereisten in het schema, dit gebeurd onder regie van Eureka Certificatie en kent de volgende samenstelling:

Een of twee vertegenwoordigers van een eindgebruiker;

Een of twee vertegenwoordigers van een directe klant;

Een vertegenwoordiger van de Certificerende Instelling;

Een vertegenwoordiger van de Schemavoerder;

Een vertegenwoordiger van een uitvoerende examencommissie.

 

Examencommissie
Om te komen tot toetsing van de criteria waaraan een certificaathouder moet voldoen zal Eureka Certificatie in samenspraak met haar opdrachtgevers een examencommissie samenstellen. Binnen deze commissie wordt bepaalt hoe het examen er uit moet zien, de zogenaamde matrijs (aantal vragen, puntenverdeling, tijdsduur, etc..). Op basis van deze vaststelling dient er een examen ontwikkelt te worden door de toets deskundige. De ontwikkelde vragen zullen moeten worden vastgesteld door deze commissie. De examencommissie bestaat uit:

Een vertegenwoordiger van de Certificerende Instelling/Examenorganisatie;

Een vertegenwoordiger van de Schemavoerder;

Een toets deskundige.